Cennik rejestracji pojazdów


Wypełnienie dokumentów:


L. p. Czynność Cena
1. Wypełnienie kompletu dokumentów do Urzędu Celnego: deklaracja AKC-U + Wniosek całość: 30 zł,
2 współwłaścicieli: 50 zł
2. Wypełnienie formularza VAT 24 + komplet kserokopii całość: 15 zł
3. Wypełnienie druku przelewu całość: 5 zł
4. Pełna rejestracja pojazdu (wypełnienie wszystkich dokumentów + załatwienie formalności we wszystkich urzędach) całość: 200 zł
5. Pełna rejestracja pojazdu poza powiatem opolskim całość: 300 zł

Wypełnienie dokumentów + załatwienie formalności:


L. p. Czynność Cena
1. Wypełnienie kompletu do Urzędu Celnego: deklaracji AKC-U + Wniosek całość: 30 zł,
2 współwłaścicieli: 50 zł
2. Załatwienie akcyzy
(wypełnienie kompletu do Urzędu Celnego liczymy osobno)
całość: 30 zł
3. Wypełnienie formularza VAT 24 + komplet kserokopii całość: 15 zł
4. Załatwienie zwolnienia z VAT (Urząd Skarbowy)
(wypełnienie formularza VAT 24 liczymy osobno)
całość: 40 zł
5. Tylko Wydział Komunikacji: rejestracja lub przerejestrowanie pojazdu + odbiór tablic, nalepek na przednią szybę i miękkiego dowodu rej. całość: 100 zł

Koszty rejestracji:


1. Koszty stałe:
Wydanie decyzji celnej - Urząd Celny 17 zł
Zwolnienie z VAT - Urząd Skarbowy 160 zł
Opłata recyklingowa NFOŚiGW 500 zł
Opłata rejestracyjna 256 zł
Tablice czerwone do badań techniczych 62 zł
Razem koszty stałe: 995 zł
2. Trzy pełnomocnictwa:
Pełnomocnictwo do UC 17 zł
Pełnomocnictwo do US 17 zł
Pełnomocnictwo do Wydz. Kom. 17 zł
Razem trzy pełnomocnictwa: 51 zł
3. Wynagrodzenie za rejestrację
(Opole i Starostwo):
200 zł
Razem punkty 1 + 2 + 3: 1246 zł
Każde pełnomocnictwo dla współwłaściciela 17 zł
W przypadku rejestracji pojazdu najpierw na tablice czerwone do badań technicznych 250 zł
Tłumaczenie dokumentów wg cennika
Akcyza wg obliczeń