Wymagane dokumenty


Poniżej przedstawiamy Państwu listę dokumentów jakie będą potrzebne nam, abyśmy mogli przyjąć od Państwa zlecenie przeprowadzenia pełnej rejestracji pojazdu.


Rejestracja pojazdu na OSOBĘ FIZYCZNĄ:

wszystkie zagraniczne dokumenty pojazdu (np. wszystkie części dowodu rejestracyjnego, karta pojazdu),
umowa kupna (zawarta za granicą) lub rachunek,
badania techniczne pojazdu,
dowód osobisty osoby, na którą pojazd ma być zarejestrowany
(jeśli pojazd będzie rejestrowany na 2 osoby – potrzebne będą 2 dowody osobiste).


Rejestracja pojazdu na FIRMĘ:

wszystkie dokumenty jak przy rejestracji na osobę fizyczną,
2 kopie wpisu do działalności gospodarczej,
– 1 kopia REGON,
– 1 kopia NIP,
– dodatkowo w przypadku spółki – 2 kopie KRS.

Dostarcz do nas powyższe dokumenty wraz z wypełnionymi i podpisanymi pełnomocnictwami i wnioskiem do naczelnika (do pobrania tutaj »).

Podsumowując, w kopercie wysyłanej do nas powinny się znaleźć:

wszystkie zagraniczne dokumenty pojazdu (np. wszystkie części dowodu rejestracyjnego, karta pojazdu),
umowa kupna (zawarta za granicą) lub rachunek,
badania techniczne pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym,
kserokopia dowodów osobistych wszystkich współwłaścicieli (preferowana kolorowa),
– wypełnione i podpisane przez wszystkich współwłaścicieli trzy pełnomocnictwa (do pobrania tutaj »),
oświadczenie o tablicach - wypełnione i podpisane przez wszystkich współwłaścicieli (do pobrania tutaj »),
– wypełniony Wniosek do naczelnika urzędu celnego (zwłaszcza takie dane jak: przebieg, kolor, rodzaj napędu, data przekroczenia granicy).